Klášter Zlatá Koruna

Obec Zlatá Koruna se nachází na úpatí hory Kleť mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Historická část obce je prohlášena za vesnickou památkovou zónu. Nejnavštěvovanějším místem je Klášter Zlatá Koruna, který se nachází v hlubokém vltavském údolí a který si dodnes uchoval mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu cisterciáku roku 1785. Dnes je klášter pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Více informací na https://www.klaster-zlatakoruna.eu/cs.

Zeptejte se, jsme tu pro Vás